Статистика

Справка за инсталирани мощности ВЕИ към 12.04.2013г.


СОЛАРНАТА ЕНЕРГИЯ В ЦИФРИ

265 000 работни места
Пряко заетите във фотоволтаичната индустрия са  около 265 000 души в Европа. Изследванията показват, че до 2020г. създадените работни места могат да достигнат 1 млн. души.

69 GW
В края на 2011 г. в световен мащаб са инсталирани повече от 69 GW фотоволтаици. Този фотоволтаичен капацитет може да произвежда 85 млрд. киловатчаса електроенергия годишно, което е достатъчно да захранва с електричство повече от 20 милиона домакинства в света.

Енергийна независимост
До 2020 г. Европа може да генерира до 460 TWh фотоволтаична електрическа енергия,  с което може да захранва 357 милиона европейски домакинства. Електричество от слънчева енергия може да се произвежда почти навсякъде, като по този начин подкрепя енергийната независимост на национално, регионално, местно и индивидуално ниво.

ВЯТЪРНATA ЕНЕРГИЯ В ЦИФРИ

250 000 работни места
Вятърният сектор в Европа осигурява работа на 250 000 души. През 2020г. очакванията са тази цифра да нарастне до над 500 000.

96 GW
В края на 2011г. в цяла Европа са инсталирани над 96 GW вятърни паркове. При нормална вятърна година, тези инсталирани вятърни мощности произвеждат 7% от електричеството в ЕС.

Източници: EPIA и EWEA

Сподели
Share On Twitter
Share On Linkdin
Contact us
Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: