Европейската комисия прие насоки за подпомагане в областта на енергетиката

На заседание в сряда, 09.04.2014, Европейската комисия прие нови правила за подкрепа за проекти в областта на енергетиката и околната среда. Насоките имат за цел да помогнат на държавите-членки при постигането на техните цели за климата до 2020г., като същевременно предотвратят изкривяванията на енергийния пазар, които могат да се появят вследствие на държавните субсидии за възобновяемите енергийни източници. За тази цел, насоките насърчават постепенното преминаване към пазарно-ориентиран модел на подпомагане. Te също така предлагат критерии за това как държавите-членки могат да освободят енергоемките индустрии, изложени на международна конкуренция, от таксите за възобновяема енергия.Освен това, насоките включват нови разпоредби относно помощите за енергийна инфраструктура и производствени мощности за укрепване на вътрешния енергиен пазар и за гарантиране на сигурността на доставките.

Пълният текст на Насоки за държавна помощ в областта на енергетиката и околната среда изтеглете от тук.

Резюме на АПЕЕ, с маркирани основните моменти от насоките изтеглете от тук.

Сподели
Share On Twitter
Share On Linkdin
Contact us

Comments are closed.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: