ЕЕ & ВЕ и Smart Cities 2016: нови продуктови премиери и богата конферентна програма

5-7 април 2016, София, организатор: Виа Експо, партньор: Асоциация на производителите на екологична енергия

Изложенията и конференциите ЕЕ & ВЕ (енергийна ефективност и възобновяема енергия) и Smart Cities (интелигентни градове) ще представят новото в областта на устойчивата енергетика и интелигентното градско развитие.

Изложенията

  • Директни изложители от Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Италия, Полша, Португалия и Чешка република. Основни мотиви за участие на водещи компании са намеренията им да направят продуктови премиери и намерят нови бизнес партньори. Филтър, Хайтек, Елтрак България, Метекно България, Вилмат, Чепъков, Ambitermo, Martin, Polytechnik, Schmack Biogas, Costruzioni Nazzareno S.r.l., HERZ Energietechnik, Falcom, Argo International и др. са сред имената на участниците до момента.
  • Част от продуктите, които ще бъдат показани: изолационни панели, когенерационни и биогаз инсталации, отоплителни системи на биомаса, соларни панели и малки вятърни генератори, хибридни технологии за съхранение на енергия от фотоволтаични и вятърни централи, решения за автономно и мобилно електрозахранване, енергия от отпадъци, парни турбини, интелигентни сградни системи, безжични решения и др.

Конференциите отстъпка за ранна регистрация до 26 февруари

  • Теми: европейско и българско законодателство, централизирано отопление и охлаждане, геотермална енергия, пасивни и зелени сгради, предизвикателства и възможности пред българските градове, аспекти в националната ни политика в ИКТ, интелигентен транспорт, интернет приложения и др.

 


 

Линкове:

Сподели
Share On Twitter
Share On Linkdin
Contact us

Comments are closed.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: