Екологични и рентабилни решения на ЕЕ и ВЕ, Smart Cities 2016

Международен форум за енергийна ефективност, възобновяема енергия и интелигентни градове

  • 5-7 април, София
  • организатор: Виа Експо
  • партньор: Асоциация на производителите на екологична енергия

Бизнесът у нас често е изправен пред въпросите: как да намали своите разходи и да бъде по-конкурентоспособен, къде да намери нови делови партньори? Спестяващи ресурси, рентабилни и екологични решения ще представят участници от 12 държави в конференциите и изложенията ЕЕ и ВЕ и Smart Cities.

Какви са посланията на лекторите?

  • Научете повече за възможностите за възобновяемата енергия за отопление.
  • Насочете своето внимание към геотермалната енергия. Опитът на Нова Зеландия и Румъния.
  • В строителството трябва да се прилагат наличните технологии за сгради с близко до нулата потребление на енергия.
  • Инвестицията във фотоволтаични панели минимизира енергийното потребление в общинските и търговски сгради.
  • Използвайте подходящи схеми за финансиране, за да превърнете остарелия сграден фонд в пример за интелигентни сгради с минимални оперативни разходи.
  • Оползотворявайте отпадъците в хранително-вкусовата и дървообработващата промишленост, селското стопанство, за да получете топлинна или електрическа енергия.

За повече информация вижте пълните конферентни програми:

Изложенията – част от продуктите

Акцент на EE и ВЕ ще бъдат биогаз инсталации, високоефективни пелети, фотоволтаични системи за сградна интеграция и ветрогенератори за автономно производство на енергия, средства за съхранение на енергия, енергоспестяващи отоплителни уреди, енергия от отпадъци. За първи път на Smart Cities  ще има демонстрация на виртуална обсерватория за енергия и околна среда. Изложител ще представи компоненти за пасивни и нискоенергийни къщи. Електромобилността набира скорост и у нас – ще видим интересни предложения в тази област: компактни електромобили и зарядни станции.

Линкове:

Паралелно събитие: Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране)

www.viaexpo.com

Сподели
Share On Twitter
Share On Linkdin
Contact us

Comments are closed.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: