История

Създадена през 2004г., Асоциация на производителите на екологична енергия има за мисия да съдейства за подобряването на жизнения стандарт на хората  чрез насърчаване използването на собствени енергийни ресурси;  интегриране на иновации и създаване на независими енергийни производители – компании и домакинства.

За осемте години работа успяхме да се наложим като организацията, ползваща се с най-голямо доверие в сектора на възобновяемите енергийни източници. Нашите анализи, мнения и становища са високо ценени при създаването на политики за ВЕИ сектора в европейски и национален план.

Сподели
Share On Twitter
Share On Linkdin
Contact us
Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: