Цели и задачи

Търсим способи за интелигентно управление на ресурсите чрез създаване и развиване на интелигентни мрежи. Целим промяна на консуматорското поведение на обществото и осъзнаване на предимствата и ползите от употребата на ВЕИ в индивидуален и глобален аспект.

Ние:

  • Сътрудничим с регулаторни органи, институции и неправителствени организации, свързани с развитието на сектора, запознаваме ги им с различни аспекти на ВЕИ енергията и технологиите, насочваме ги към добри практики, доказали ползата си в други страни.
  • Съдействаме при създаването и налагането на нова политика за развитие на възобновяемите енергийни източници; провеждаме изследвания и проучвания; въвеждаме иновации и по-високи стандарти на работа.
  • Анализираме съществуващите и зараждащи се проблеми пред инвеститори, разработчици на проекти, както и на компании и лица, свързани с цялостния процес по финансиране, проектиране, изграждане и поддържане на централи, използващи възобновяеми източници на енергия, в това число:

– Проблеми при присъединяване на ВЕИ-централи и активно управление на електропреносните мрежи;
– Сътрудничество с екологични организации с цел намиране на оптимален вариант за развиване на технологиите за производство на електроенергия, енергия за отопление и охлаждане при опазване на околната среда.

Сподели
Share On Twitter
Share On Linkdin
Contact us
Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: