Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа

11-то издание на изложения и форум за Югоизточна Европа
11-13 март 2015, София

Организатор: Виа Експо

Партньор: АПЕЕ

 

Климатичните промени и изчерпването на природните ресурси стимулират страните от Югоизточна Европа да модернизират и инвестират в своите енергийни и градски системи.

Следвайки световните тенденции, изложенията „ЕЕ & ВЕ“ и „Интелигентни градове“ целят да отговорят на нарастващото търсене на екологични технологии. През годините събитията се утвърдиха като място за бизнес, продуктови презентации и директен дебат по въпроси, свързани с устойчивото развитие на енергетиката и градовете. Изявата ще привлече участници от цяла Европа – представители на бизнеса, държавната администрация, браншови организации, медии и др.

Изложенията – профил на участниците

„ЕЕ и ВЕ“: енергийноефективни решения за отопление, охлаждане, вентилация, осветление; енергийноефективно строителство; възобновяема енергия – слънчева, вятърна, геотермална, хидро- и биоенергия, енергия от отпадъци и др.

„Smart Cities“(интелигентни градове): управление на енергия, интелигентни мрежи и съхранение на енергия, интелигентни сгради, осветление, ИКТ, е-мобилност, транспорт, реакция при извънредни ситуации в градски условия.

Акценти във форума 

• Euroheat & Power ще организира сесията „Бъдещето на топлофикациите в Европа“ с участието на водещите компании Samson, Dalkia, Fortum, Ramboll и др. Лекторите ще обобщят съвременните тенденции, както и ще изследват ролята на общините за подобряване на ефективността и за използването на ВЕИ в областта на отоплението и охлаждането. 

• Финансови инструменти за подобряването на енергийната ефективност на сградите

• Устойчивост на градовете – транспортни системи, комуникационни технологии, интелигентни мрежи и др.

Промоция: Над 45 медии и браншови асоциации се присъединиха към партньорската мрежа.

Линкове:  Брошура    Статистика 2014    Видео 2014

Паралелни събития: „Save the Planet“(управление на отпадъци) и „Save the Life“ (управление и контрол при бедствия и аварии)

www.viaexpo.com

 

 

 

 

Сподели
Share On Twitter
Share On Linkdin
Contact us

Comments are closed.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: