Свят, който харесваш. С климат, който харесваш

Научи последната информация тук.

Eвропейският комисар по действията в областта на климата Кони Хедегор обяви началото на общоевропейска комуникационна кампания в сътрудничество с над 70 организации от цяла Европа. Под мотото „Свят, който харесваш. С климат, който харесваш“ кампанията ще се стреми да обърне внимание на практически решения във връзка с измененията на климата и да показва как действията в тази област могат да подобрят начина на живот и да донесат икономически ползи на европейските граждани.

Кампанията, представена чрез уебсайт, който скоро ще бъде достъпен на всичките 23 езика в ЕС, е създадена като платформа за участие, където частни лица, предприятия и местни организации ще могат да представят, популяризират и обсъждат своите решения за понижаване на въглеродните емисии и да се включат в общоевропейското съревнование за избор на най-доброто и най-оригиналното сред тях.

Основен елемент на кампанията са партньорствата между организации със сходни идеи. Над 70 организации вече са потвърдили участието си в нея, включително стопански асоциации, университети, неправителствени организации и държавни институции. Намерението е с развитието на кампанията да се включат повече партньори.

Кампанията ще продължи до края на 2013 г. и има за цел да покаже съществуващите ефективни икономически решения за постигане на целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с 80—95 % до 2050 г. Тя е своеобразно продължение на „Пътна карта на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност, която трябва да се постигне до 2050 г. “ на Комисията от март 2011 г., която очертава пътищата за значително, но икономически ефективно понижаване на емисиите в основните промишлени отрасли.

През 2012 и 2013 г. в редица държави членки, сред които България, Италия, Полша и Португалия, ще последват още събития, свързани с кампанията.

Уебсайт на кампанията: http://world-you-like.europa.eu

Сподели
Share On Twitter
Share On Linkdin
Contact us
Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: