Keep on Track!

Документи:

Съобщения до медиите:

Видео: http://www.vieuws.eu/cat/keep-on-track/

Сайт на проекта: http://keepontrack.eu/

 •  Продължителност: 36 месеца
 • Начало: юли 2012г.
 • Край: юли 2015г.
 • Спонсориран от: Европейската Комисия, програма Интелигентна енергия (75% от разходите)
 • Партньори:
  1. EREC – Белгия
  2. ЕUFORES – Белгия
  3. BEE – Германия
  4. EEG Австрия
  5. Fraunhofer Германия
  6. Eclareon Германия
  7. BBHГермания
  8. APEE България
  9. APER Италия
  10. APPA Испания
  11. APRENПортугалия
  12. EEOАвстрия
  13. EDORAБелгия
  14. GAREP Гърция
  15. PIGEO Полша
  16. REA Обединено Кралство Великобритания
  17. SEROШвеция

 

Цел на проекта:

 • Да се проследи напредъка на страните-членки в изпълнението на междинните цели по Директива 2009/28/ЕО (заложени в НПДЕВИ).
 • Да се идентифицират слабите звена и възможностите за допълнително развитие. *

* Това, че една държава е изпълнила целите си, не означава, че няма проблеми или пречки за развитието на ВЕИ.

Начини за постигане на целите:

 • Парламентарни работни срещи;
 • Срещи с народни представители в местните парламенти;
 • Срещи с депутати от Европарламента;
 • Създаване на уеб-сайт на достъпен език за широката публика с ясно визуализирани траектории и напредък;
 • Изготвяне на задълбочени доклади и анализи за напредъка на страните-членки в изпълнение на целите им;
 • Идентифициране на пречки за развитие и слабости в законодателството и изготвяне на препоръки за промяна на политиките;
 • Създаване на виртуално „бюро справки“ за правна помощ, където парламентаристи, институции, заинтересовани страни, асоциации и граждани могат да зададат въпрос, за който се нуждаят от „правен поглед“;
 • Медийна кампания, насочена към законотворци, допълнително към широката общественост -създаване на по-стабилен имидж на възобновяемата енергия като начин за справяне с енергийните проблеми, а не единствено източник на разходи; оборване на твърдения от страна на по-активните ядрени и въглищни лобита и др.

Сподели
Share On Twitter
Share On Linkdin
Contact us
Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: