REPAP 2020

Описание на проекта

Проектът РЕПАП2020 – Политики за възобновяема енергия, проправящи пътя до 2020г. стратира през април 2009 и приключи през септември 2011 със задачата да облекчи процеса по прилагане на Директива 2009/28/ЕО на национално ниво.  

Основният фокус на проекта бяха Националните планове за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ), които страните-членки трябваше да изпратят до Европейската Комисия в срок до 30.06.2011г.  Една от целите на проекта беше създаването на документ, отразяващ позицията на бизнеса от гледна точка на реалните възможности за инсталиране на възобновяеми източници и постигането на целите 20-20-20 до 2020г.

Повече информация за проекта: http://www.repap2020.eu

Сподели
Share On Twitter
Share On Linkdin
Contact us
Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: