TRAIN Wind

„Трансфер на иновативна платформа за професионално електронно обучение в областта на технологиите за ветрова енергия“

Проектът предлага нови възможности за професионално развитие в областта на технологиите за ветрова енергия.

Ръководител на проекта е проф. д-р инж. Овид Фархи, Ректор на ТУ Варна, а координатор  доц. д-р инж. Венцислав Вълчев.
Като контрактор по проекта, финансиран по програма „Леонардо да Винчи”, Технически Университет – Варна (ТУ-Варна)  разчита на партньорството с водещи регионални и международни организации с опит в областта на професионалното образование в сектора на ветровата енергия.

Идеята на проекта е следствие от нарастващата необходимост от квалифицирани специалисти в тази област не само в България, но и в Европейската общност като цяло. Европейската асоциация за ветрова енергия (EWEA) очаква през следващото десетилетие в

Европейския Съюз секторът на ветровата енергия да създаде над 250 000 нови работни места. В България има нарастващо търсене на специалисти за експлоатация и поддръжка на ветропаркове. Търсенето на специалисти в областта на технологиите за ветрова енергия се е увеличило с около 1500 души. Официални данни сочат, че всеки мегават инсталирана мощност ветрова енергия създава около 5 работни места за квалифициран персонал.

Целева група по проекта на ТУ-Варна са служители и работници от енергийния сектор с цел адаптиране и усъвършенстване на уменията им и професионалното им развитие в областта на възобновяемите енергийни източници, както и млади хора в процеса на тяхното образование.

По проекта иновативна платформа за електронно обучение в областта на възобновяемите енергийни източници от чуждестранни партньори ще бъде трансферирана и адаптирана в ТУ-Варна.

Предвиждат са редица резултати с голяма значимост в областта на възобновяемите енергийни източници. В университета ще бъде инсталирана платформа за електронно обучение и софтуерни инструменти с курсове за обучение и измерване на компетенции в областта на ветровите енергийни технологии.
Идеята на екипа по проекта е да бъде издадено ръководствоПрофесионално обучение по технологии за ветрова енергия  – добри практики„, което да се преведе на езиците на страните-партньорки (България, Испания, Англия и Белгия), с цел ползване от голям брой заинтересовани потребители.

Очакваният резулрар е създаването на мрежа от национални и европейски заинтересовани страни в сектора на ветровата енергия и нарастване капацитета на партньорите в областта на дистанционното обучение.

Научете повече за проекта на: http://www.tu-varna.bg/trainwind/

Сподели
Share On Twitter
Share On Linkdin
Contact us
Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: