Стани член

Членски пакети 2014 (PDF)

Име на организацията (*)

Представляващ:

ЕИК (*)

ЕИК по ЗДДС:

Адрес по регистрация:

Улица, номер:

Пощенски код:

Град:

Държава:

Лице за контакт:

Адрес за кореспонденция:

Улица, номер:

Пощенски код:

Град:

Държава:

Телефон:

Факс:

Мобилен номер:

Уеб страница:

Имeйл:

Тип членство

Разплащателна сметка на АПЕЕ: Банка Алианц България
BIC: BUINBGSF
IBAN: BG 55 BUIN 7750 1007 651 217

С изпращането на настоящата форма за членство ДЕКЛАРИРАМ, че представляваното от мен дружество е запознато с условията на Устава, съгласно е да стане член на Сдружение с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ЕНЕРГИЯ” и да спазва Анти-тръстовото споразумение, като се ползва с всички права и задължения на член на организацията.

Сподели
Share On Twitter
Share On Linkdin
Contact us
Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: