Feed-in Tariffs

Decision Ц-018/28.06.2013
  by State Energy and Water Regulatory Commission
                                            effective as of 01.08.2013
Renewable Energy Source lv/MWh Euro/MWh
1. Photovoltaic power plants (PVPP) up to 5 KW 353,97 180,98
2.  PVPP over 5kW to 30 kWp – roofs and facades 284,18 145,30
3. PVPP  30 kWp to 200 kWp roofs and facades 211,40 108,09
4. PVPP 200 kWp to 1 000 kWp, roofs and facades 196,58 100.51
5. PVPP up to 30 kWp 195,44 99,92
6. PVPP from 30 kWp to 200 kWp 191,13 97,72
7. PVPP 200 kWp to 1 000 kWp, roofs and facades 176,29 90,14
8. PVPP above 10 000 kWp 160,20 81,91
1. Micro Small Hydropower Plants (HPP) up to 200 KW 197,33 100,89
2. Lowhead HPP, fluvial HPP, drainage and operating storage hydropower stations with an annual hydropower reservoir with a net drop of 30 m and an installed capacity of 200 kW to 10,000 kW 193,35 98,86
3. Middle head derivational HPP, derivative and operating storage hydropower stations with an annual hydropower equalizer with a net drop of 30 m and an installed capacity of 200 kW to 10,000 kW 162,69 83,18
4. High head derivational HPP, rivational HPP, derivative and operating storage hydropower stations with an annual hydropower equalizer with a net drop above 100 m and an installed capacity of 200 kW to 10,000 kW 156,01 79,77
5. Tunnel derivations of upper annual equalizer and installed capacity up to 10 000 kW 229,33 117,25
6. Micro pump HPP 98,15 50,18
7. Wind power plants up to 2250 hours per annum 148,71 76,03
8. Wind power plants working more than 2 250 hours per annum 132,71 67,85
9. Wind power plants with cage rotor 105,16 53,39
17. Waste power plants (indirect use of the domestic waste energy) up to 150kW 225,27 115,18
18. Waste power plants (indirect use of the domestic waste energy) 150-500kW 213.90 109,36
19.Waste power plants (indirect use of the domestic waste energy) 500kW-5MW 206,32 105,48
20. Електрически централи с инсталирана мощност до 150 кВт, работещи чрез индиректно използване на енергията от битови водоканални отпадъци – 143.10 лв./ МВтч; 143,1 73,17
21. Електрически централи с инсталирана мощност над 150 кВт до 1 МВт, работещи чрез индиректно използване на енергията от битови водоканални отпадъци – 120.15 лв./ МВтч; 120,15 61,43
22. Електрически централи с инсталирана мощност над 1 МВт до 5 МВт, работещи чрез индиректно използване на енергията от битови водоканални отпадъци – 109.83 лв./ МВтч; 109,83 56,16
23. Електрически централи с инсталирана мощност до 5 МВт, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци – 267.07 лв./ МВтч; 267,07 136,55
24. Електрически централи с инсталирана мощност до 5 МВт, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци, с комбиниран цикъл – 287.30 лв./ МВтч; 287,3 146,89
25. Електрически централи с инсталирана мощност над 5 МВт, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци – 232.40 лв./ МВтч.; 234,4 119,85
26. Електрически централи с инсталирана мощност до 5 МВт, работещи с отпадъци от земеделски култури 192,29 98,32
27. Електрически централи с инсталирана мощност до 5 МВт, работещи с енергийни култури 182,86 93,49
28. Електрически централи с инсталирана мощност до 500 кВт, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции 472,63 241,65
29. Електрически централи с инсталирана мощност над 500 кВт до 1,5 МВт, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции 452,14 231,18
30. Електрически централи с инсталирана мощност над 1,5 МВт до 5 МВт, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции 402,66 205,88
31. Електрически централи с инсталирана мощност над 500 кВт до 1,5 МВт, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции, с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия 465,79 238,15
32. Електрически централи с инсталирана мощност до 5 МВт, работещи чрез термична газификация на биомаса и/или биоразградими фракции от промишлени и битови отпадъци, без комбиниран цикъл 367,88 188,09
33. Електрически централи с инсталирана мощност до 5 МВт, работещи чрез термична газификация на биомаса и/или биоразградими фракции от промишлени и битови отпадъци, с комбиниран цикъл 400,97 205,01
34. Електрически централи с инсталирана мощност над 5 МВт, работещи чрез термична газификация на биомасса и/или биоразградими фракции от промишлени и битови отпадъци, без комбиниран цикъл 357,98 183,03
35. Електрически централи с инсталирана мощност над 5 МВт, работещи чрез термична газификация на биомасса и/или биоразградими фракции от промишлени и битови отпадъци, с комбиниран цикъл 391,06 199,95
ІІ. Актуализира, считано от 01.07.2012 г., преференциалната цена за изкупуване на електрическата енергия, произведена от биомаса, одобрена с Решение № Ц-18 от 20.06.2011 г. и Решение № Ц-35 от 27.10.2011 г., без ДДС, както следва:
1. Електрически централи с инсталирана мощност до 5 МВт, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци – 281.85 лв./ МВтч; 281,85 144,11
2. Електрически централи с инсталирана мощност до 5 МВт, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци, с комбиниран цикъл 305,67 156,29
3. Електрически централи с инсталирана мощност над 5 МВт, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци 246,15 125,85
4. Електрически централи с инсталирана мощност до 5 МВт, работещи с отпадъци от земеделски култури 200,04 102,28
5. Електрически централи с инсталирана мощност до 5 МВт, работещи с енергийни култури 190,58 97,44
6. Електрически централи с инсталирана мощност до 150 кВт, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции 446,3 228,19
7. Електрически централи с инсталирана мощност над 150 кВт до 1 МВт, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции 425,38 217,49
8. Електрически централи с инсталирана мощност над 1 МВт до 5 МВт, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции 351,92 179,93
9. Електрически централи с инсталирана мощност над 1 МВт до 5 МВт, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции, с комбинирано производство 364,58 186,41
10. Електрически централи с инсталирана мощност до 5 МВт, работещи чрез термична газификация на биомаса и/или биоразградими фракции от промишлени и битови отпадъци, без комбиниран цикъл 394,74 201,83
11. Електрически централи с инсталирана мощност до 5 МВт, работещи чрез термична газификация на биомаса и/или биоразградими фракции от промишлени и битови отпадъци, с комбиниран цикъл 433,03 221,4
12. Електрически централи с инсталирана мощност над 5 МВт, работещи чрез термична газификация на биомаса и/или биоразградими фракции от промишлени и битови отпадъци, без комбиниран цикъл 384,39 196,54
13. Електрически централи с инсталирана мощност над 5 МВт, работещи чрез термична газификация на биомаса и/или биоразградими фракции от промишлени и битови отпадъци, с комбиниран цикъл 422,68 216,11
Сподели
Share On Twitter
Share On Linkdin
Contact us
Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: