Как ни разболяват въглищните централи?

Световната здравна организация алармира, че няма нива на замърсяване на въздуха, които могат да бъдат считани за “безопасни” и връзката между замърсения въздух и дихателните и сърдечно-съдови заболявания е добре известна. Не е изненада, че голяма част от замърсявнето идва от остарели технологии за производство на енергия като въглищните централи.

С особена тежест е вдишването на фини прахови частици, което дори при ниски нива на замърсеност може да доведе до физиологични промени в организма и да увреди здравето. Най-голямо въздействие има продължителното излагане, което увеличава риска от преждевременна смърт, особено от състояния, свързани със сърцето и кръвоносните съдове. Въпреки това, лошото качество на въздуха се свързва и с хронични и остри респираторни заболявания, като бронхит и обостряне на астма, които значително влошават качеството на живота.

Учените продължават да откриват нови начини по които замърсяването на въздуха влияе вътху нашето здраве, като например нарастващите по обем доказателства, свързващи замърсяването на въздуха с демеция и нова информация, която потвърждава, че частиците от замърсения въздух преминават през дробовете на бременните жени и остават в плацентата, като по този начин увреждат бебетата още преди раждането им.

 

Причините

Около 80% от преждевременните раждания се свързват с излагане на прахови частици (PM2.5). Емисиите от въглищните централи са основната причина за формирането на PM2.5 частици, посредством изпускането на серен диоксид и азотни оксиди, които реагират с амоняка от PM2.5, но също така и посредством директни емисии във въздуха. Въглищните централи допринасят за 26% от всички емисии на въглероден диоксид и 8% от всички азотни съединения в Европа по данни за 2016-та година. (1)

Решенията

  • Спиране на субсидиите и на интернализирането на разходите за въглищни централи
  • Задължаване за стриктно пречистване на въздуха от въглищните централи
  • Преминаване към 100% чиста и безотпадна енергия

 

Пълният доклад от ноември 2018-та година можете да прочетете ТУК.

Информацията в анализите е подкрепена от

(1) The coal plants had emissions of 617,000t SO2 and 612,000t NOx, compared to economy-wide emissions of 2.4mt and 7.6mt respectively, according to EUROSTAT (all 2016 figures).
Методологията за оценка въздейстивето върху здравето, използвана в доклада е съгласно препоръките на Световната здравна организация по проекта ‘Health risks of air polluton in Europe’ (HRAPIE) за здравна оценка на замърсяването на въздуха. Тя включва атмосферно моделиране с програмата за европейски мониторинг и оценка с компютърния модел на
Meteorological Synthesizing Centre – West (EMEP MSC-W),  който е използван и от Европейската агенция за околна среда към Европейската комисия,
Графичен дизайн diho.mx, превод apee.bg

Източник

 

Сподели:

Leave a Reply

Your email address will not be published.