Оценете нагледно въздействието си върху околната среда

Онлайн приложението на Google – Your Plan Your Planet Ви помага нагледно да оцените въздействието си върху околната среда и какви мерки бихте могли да вземете за да го намалите.

В различните стъпки можете да изберете колко стаи имате в дома си, колко часа дневно използвате осветление и в зависимост от типа на осветлението – с нагреваема жичка или LED/енергоспестяващо колко тона въглеродни емисии се отделят за производството на необходимата електроенергия.

Допълнително има опции за изчисляване на база перални седмично, както и колко енергия бихте спестили само от изключване на електроуреди от контактите, за времето, в което не са използвани.

 

Можете да проверите какво е Вашето въздействие върху околната среда ТУК.

 

 

Сподели:

Leave a Reply

Your email address will not be published.