Защо да го направя?

Въглеродната неутралност, която е в основата на концепцията на “успял и чист” се гради върху принципите на

  • “намали – използвай повторно – рециклирай” (reduce-reuse-recycle) и на
  • компенсирането на отделените емисии въглероден диоксид и парникови газове.

Това се осъществява посредством стимулиране на проекти, които намаляват отелянето на въглероден диоксид в атмосферата – като засаждане на дръвчета или подкрепа на енергийни проекти, които не отделят вредни емисии – чиста енергия от възобновяеми енергийни източници.

Със закупуването на въглеродни емисии, Вие избирате да подкрепите развитието на чистата и устойчива икономика, на по-чистата околна среда и по-доброто здраве.

Сподели: