Как да го направя?

Запознали сте се с ползите от намаляването на въглеродните емисии (и еквивалентните им парникови газове) и искате да предприемете стъпки не само за намаляване на въглеродния си отпечатък, но и за компенсирането му. Как да го направите?

1. Изчислете въглеродния си отпечатък

Използвайте един от следните калкулатори, или друг по Ваш избор:

 2. Изберете платформа, където да закупите/компенсирате емисиите си

  • UN Carbon Offset Platform – за плащания над $1200 и подкрепа на проекти в развиващите се държави
  • АПЕЕ – за плащания от 10лв и подкрепа на проекти в България

3. Платете желаното количество емисии

В различните платформи могат да бъдат използвани различни инструменти за заплащане – от банков трансфер през банкова карта до PayPal и други онлайн методи.

4. Получете сертификат

Сподели: