Скритите енергийни субсидии в Европа

Данни, събрани и представени от Greenpeace подчертават липсата на прозрачност относно размерите на субсидиите, отделяни от националните правителства за подкрепа “резервни” мощности, главно от изкопаеми горива и ядрена енергия.

58 млрд. евро е общата сума за т.нар. “студен резерв” на територията на ЕС, съгласно новото проучване на Greenpeace, публикувано на 13.09.2018г.

Ако сумата изглежда голяма, това е защото покрива минали, съществуващи и планирани “студени резерви”  или национални схеми, които са активни в 28-те страни членки с цел компенсиране на енергийни централи, които са остават в готовност  в случай на пик в енергийното потребление.

Според Greenpeace, страните, които поддържат най-големи студени резерви са Испания и Полша,(17.9 млрд. евро и респективно 14.4 млрд. евро), следвани от Белгия, Ирландия и Обединеното кралство, (около 6млрд.) и Германия (около 3млрд.).

Източник: Greenpeace.

Общите суми са базирани на публична информация и по тази причина “доста категорични”, казват от Greenpeace. Но стойностите могат да са реално по-високи. Или по-ниски. На практика, изненадващо, никой не знае със сигурност.

“Липсата на прозрачност и достъп  до данни е един от най-големите проблеми” казва Себастиян Манг, демонстрант на  Greenpeace. “Това е основната причина да започнем това проучване”, добавя той.

Законодателство на тъмно

За Европейския съюз, компенсаторните механизми биват считани за държавна помощ, тъй като могат да изкривят конкурентноспособността на прохождащия вътрешен пазар на електрическа енергия. Изпълнителни лица на EC са разглеждали върпоса като част от задълбочено проучване на държавните помощи, проведено през ноември 2016-та година.

Въпреки това, от ЕС не могат да потвърдят стойностите, представени в проучването на Greenpeace, признавайки, че нямат ясна картинка колко много пари биват заделяни за компенсаторни механизми на територията на 28-те страни от Съюза.

Целта на проучването на Eвропейския съюз за държавните субсидии не е “просто да предостави статистики”, казва Анна-Кайса Итконен,  говорител на Комисията. При искане от EURACTIV за повече подробности, тя отказва да допълнителен коментар защо няма хармонизирани статистики.

Европейските законодатели в момента обсъждат предложение на Европейската комисия за преструктуриране на европейските електрически пазари, които все още оперират на национално ниво. Това включва предложение за реформи, които да отворят границите за търгове, както и горна граница за количествата на въглеродни емисии, които централата-бенефициент има разрешение да изхвърля – действие в посока намаляването употребата на въглища.

Но, както показва изследването на Greenpeace, законодателите действат “на тъмно”, без ясна идея от къде идват парите в миналото и къде отиват в бъдещето.

“Едно от нашите искания е в посока новата регулация и директива е наистина пълна прозрачност”, казва Манг.

Без доклади от страните-членки 

Статистиките, съставени от  Greenpeace са от разнообразни публични източници на информация за плащанията за студен резерв на територията на страните членки на ЕС. Ето как  Greenpeace достигат до сумата от 58млрд. евро.

  • Според изследването от 1998 до 2018, компенсаторните плащания за студен резерв са 32,6 милиарда евро.
  • Допълнителни 25.7 милиарда са отделени до 2040 от  няколко правителства, като Белгия и Полша отделят най-големите суми до момента.

Около половината от плащанията могат да бъдат ясно идентифицирани като предназначени за определен енергиен източник. От тях, 66% отиват само за въглищни централи; газовите получават 25%, а ядрените – 4%.  Възобновяемите централи, включително ВЕЦ и биоенергия, получват 0.5%, докато енергийната ефективност и интерконекторите получават по по-малко от 0,5% всеки.

И въпреки, че ядрената енергия получава само 4%  от общите европейски субсидии, Франция и Обединеното Кралство, които имат голямо производство на ядрена енергия дават  31% и респективно 14% за електричество от ядрени реактори.

Източник: Greenpeace.

 

Greenpeace признава, че данните може да не са напълно коректни, но това е най-доброто, което може да бъде направено, вземайки предвид публично достъпната информация.

“Не успяхме да открием доказателство за прозрачно докладване от нито една страна с компенсаторни механизми, вкл. горивата, които биват поддържани, както и конкретните компании и централи, които получават средствата.” обяснява Манг.

“Без публикуването на официална и пълна информация от страна на правителствата и енергийните няма как да имаме 100% коректност на данните”, споделя Манг. “Каним ги да внесат повече яснота в ситуацията.”

Свръх-капацитет

Дори да има малка прозрачност къде отиват парите, също така не е ясно и от къде идват. Според Greenpeace повечето страни имат компенсаторни механизми, които събират средтсва чрез “невидимата ръка на електрическите сметки”.

Във всеки случай, проучването на Greenpeace дава допълнително оръжие на Европейската Комисия в опитите й да регулира компенсаторните механизми в лицето на страните-членки. Също така дава подкрепа на тези, които поддържат тезата, че има субсидии, които изкривяват конкуренцията и създавар свръх-капацитет в Европейските пазари на електрическа енергия.

“Тъй като фосилните горива и ядрената енергия са подкрепени от компенсаторни механизми, цената им се поддържа изкуствено ниска. Това влияе негативно на възобновяемата ебергия из изкривява пазарите.” казват от Greenpeace.

Според проучването, в момента има 39% излишък на капацитета на Европейските пазари, съгласно данни от Европейската асоциация  на операторните на електрически мрежи (European power grid operators association/ENTSO-E).

 

Източник 

Прочетете повече:

Сподели:

Leave a Reply

Your email address will not be published.