Какво означава?

Зад концепцията “успял и чист” стои идеята, че успехът може да бъде съчетан с нулево или минимално нетно въздействие върху околната среда.

Валидни за него са принципите “reduce – reuse – recycle” или “намали – използвай повторно – рециклирай”.

 

въглеродна неутралност
Какво означава?
Успял и чист

Какво е въглеродна неутралност

Въглеродна неутралност, климатична неутралност или нулев въглероден отпечатък се отнася до постигането на нулеви емисии на въглероден диоксид посредством балансирането на въглеродните емисии с отстраняване на въглероден диоксид (често посредством въглеродно компенсиране (carbon offset))  или просто цялостно елиминиране на въглеродните емисии (преминаване към “следвъглеродна икономика”). Използва се в контекста на процеси, които отделят въглероден диоксид […]

Read More