Чиста среда

Здраве
Чист живот
Чиста среда

Как ни разболяват въглищните централи?

Световната здравна организация алармира, че няма нива на замърсяване на въздуха, които могат да бъдат считани за “безопасни” и връзката между замърсения въздух и дихателните и сърдечно-съдови заболявания е добре известна. Не е изненада, че голяма част от замърсявнето идва от остарели технологии за производство на енергия като въглищните централи. С особена тежест е вдишването […]

Read More
Чиста среда

Ние сме учени. Знаем защо се променя климатът

Вече всеки знае, че климатът се променя. Сега остава въпросът ЗАЩО. Въпреки, че може да има публични дебати, такива дебати няма между учените като нас – десетки години на проучвания са демонстрирали, че човешките дейности, основно отделянето на емисии от въглерден диоксид от използването на фосилни горива, са причината за промяната на климата, на които […]

Read More
Чиста среда

Най-добрият начин за улавяне на въглеродни емисии?

Изследването се базира на данни от повече от 100 различни източника за да сравни емисиите от парникови газове и промяната на земеделските площи, които биха били необходими за неутрализиране на въглеродните емисии от всеки тип производство на електрическа енергия.

Read More