seeSUSTAINtec показва възможностите за интелигентна трансформация

На прага на 2020 г. Европа даде своята заявка да бъде първият въглеродно-неутрален континент като противодействие на климатичната криза. Несъмнено, глобалните процеси ще се отразят и в България, която е догонваща „отличниците“ страна и ще трябва да ускори инвестициите и подобри регулациите.

В контекста на тези промени Виа Експо организира seeSUSTAINtec (7-9 април, София). Това е единственото у нас международно изложение за интелигентни градове, енергийна ефективност, възобновяема енергия, управление на отпадъци и чистота на въздуха. seeSUSTAINtec ще покаже, че устойчивите решения могат да бъдат както успешен бизнес, така и възвръщаема инвестиция за индустрията, общините и домакинствата. През 2019 г. събитието беше посетено от специалисти от 11 държави (21 % от чужбина и 79% от България) и организаторите очакват тази година ръст на бизнес ориентирани посетители от региона.

Ако работите в областите:

Информационни и комуникационни технологии за сгради; Дигитална инфраструктура, Интелигентни транспортни системи и логистика, Интелигентни енергийни мрежи, Облачни услуги,  Географски информационни системи, ИКТ за социални услуги, електронно правителство, електронно обучение, Интернет на нещата, Връзка машина с машина (M2M) запазете щанд или направете презентация.

  • До момента водещи компании от Австрия, Белгия, България, Германия, Италия и Швейцария заявиха участие в seeSUSTAINtec. Те избраха събитието за продуктови премиери, за среща с нови клиенти и дистрибутори. За 11-та поредна година австрийски фирми ще демонстрират авангардни технологии.
  • Изложителите ще получат допълнителни услуги, предоставени от организаторите чрез Лоялна програма.
  • В зона “Алея на иновациите“ стартиращи компании и бизнес инкубатори ще разкажат за своите постижения.

Конферентна част

  • AmBIENCe уъркшоп „Управляване на съществуващи сгради чрез договаряне на енергийни характеристики“, организатор: Европейски институт за ефективност на сградите (BPIE). Един от фокусите ще е по-пълно разгръщане на потенциала на сградите за активен контрол  чрез инвестиции в ИКТ, Интернет на нещата, сензори и автоматични устройства.
  • Финансиране на проекти за устойчиво развитие
  • Климатична неутралност и защо да инвестираме в соларни покривни централи? Асоциация на производителите на екологична енергия

 Какви са перспективите за интелигентното развитие на България?

Зелената сделка е отлична възможност за България да преформатира своята икономика в по-конкурентна и нисковъглеродна система чрез Механизма за справедлив преход. Източниците на финансиране ще бъдат: Фондът за справедлив преход, Програма „InvestEU“ и заеми от Европейската инвестиционна банка. Зелената сделка ще внесе и промени в два стратегически документа: Климат и Енергетика и Национална програма за развитие: България 2030. Дигитализация и Кръгова икономика са нови приоритети в „Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България (2021-2027)”, заедно с развитието на ИКТ и чистите технологии. През следващия програмен период тя ще засили регионалния фокус. Столицата ще следва стъпките на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на София.

Участвайте активно в устойчивата промяна на България и станете част от seeSUSTAINtec 2020.

Брошура     Статистика      За повече информация: viaexpo.com

 

Сподели:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *