субсидии

Всички

Скритите енергийни субсидии в Европа

“Тъй като фосилните горива и ядрената енергия са подкрепени от компенсаторни механизми, цената им се поддържа изкуствено ниска. Това влияе негативно на възобновяемата ебергия из изкривява пазарите.” казват от Greenpeace.

Read More